5 Cool Batch Files

Dalam pengajaran ini anda akan mendapat 5 kod untuk 5 perkara batch berguna

- Generator Kata Laluan

- Kata Laluan Dilindungi Kata Laluan

- Laman web Crasher

- Pinger Laman Web

- Utiliti Pembersihan PC

Langkah 1: Generator Kata Laluan


Batch ini menghasilkan nombor kata laluan sahaja. Anda boleh memilih dari 1, 5. atau 10 passowrds untuk menunjukkan ... semua rawak

Kod:

@echo off
: Start2
cls
goto Start
: Mula
tajuk Generator Kata Laluan
echo Saya akan membuat anda kata laluan baru.
echo Sila tulis kata laluan di mana-mana sekiranya anda terlupa.
echo ------------------------------------------------- --------------
echo 1) 1 Kata Laluan Rawak
echo 2) 5 Kata Laluan Rawak
echo 3) 10 kata laluan rawak
echo Masukkan pilihan anda
tetapkan input =
set / p input = Pilihan:
jika% input% == 1 goto A jika TIDAK goto Start2
jika% input% == 2 goto B jika TIDAK goto Start2
jika% input% == 3 goto C jika TIDAK goto Start2
: A
cls
echo Kata laluan anda adalah% rawak%
echo Sekarang pilih apa yang anda mahu lakukan.
echo 1) Kembali ke permulaan
echo 2) Keluar
tetapkan input =
set / p input = Pilihan:
jika% input% == 1 goto Start2 jika TIDAK goto Start 2
jika% input% == 2 goto Keluar jika TIDAK goto Start 2
: Keluar
keluar
: B
cls
echo 5 kata laluan anda adalah% rawak%, % rawak%, % rawak%, % rawak%, % rawak%.
echo Sekarang pilih apa yang anda mahu lakukan.
echo 1) Kembali ke permulaan
echo 2) Keluar
tetapkan input =
set / p input = Pilihan:
jika% input% == 1 goto Start2 jika TIDAK goto Start 2
jika% input% == 2 goto Keluar jika TIDAK goto Start 2
: C
cls
echo 10 Kata-kata laluan anda adalah% rawak%, rawak%, % rawak%, rawak%, rawak%, % rawak%, rawak%, % rawak%, % rawak%
echo Sekarang pilih apa yang anda mahu lakukan.
echo 1) Kembali ke permulaan
echo 2) Keluar
tetapkan input =
set / p input = Pilihan:
jika% input% == 1 goto Start2 jika TIDAK goto Start 2
jika% input% == 2 goto Keluar jika TIDAK goto Start 2

Langkah 2: Pinger Laman Web

Batch ini menoreh tapak web yang anda mahu dan pergi ke sekolah

: A
@echo off
Tajuk Laman Web Pinger
warna 0e
echo Masukkan laman web yang ingin anda ping
tetapkan input =
set / p input = Masukkan Laman Web anda di sini:
jika% input% == goto A jika TIDAK B
echo pemprosesan permintaan anda
ping localhost> nul
echo ------------------------------------------------- ------------------------------------
echo Jika anda tidak memasukkan ini dalam 45 saat, anda akan pergi ke ** ENTER WEBSITE DI SINI **
echo ------------------------------------------------- ------------------------------------
ping localhost> nul
echo Ini adalah IP =
ping% input%
tetapkan input =
set / p input = Jika anda ingin membuka alamat ini sila masukkan IP di sini:
mulakan iexplore.exe% input%
tetapkan input2 =
set / p input2 =
jika% input% keluar exit goto
ping localhost -n 45> nul
mula iexplore.exe ** ENTER WEBSITE DI SINI **
keluar
: keluar
keluar


Di mana ia berkata "** ENTER WEBSITE DI SINI ** letakkan laman web anda ... jika anda tidak mempunyai satu padam kedua-dua baris

Langkah 3: Penjelajah Laman Web


Tapak ini sama seperti laman web Pinger tetapi insted daripada ping itu crashnya dengan 1000 data tanpa henti

': A
@echo off
Tajuk Laman Web Crasher
warna 0e
echo Masukkan laman web yang anda ingin crash
tetapkan input =
set / p input = Masukkan Laman Web anda di sini:
jika% input% == goto A jika TIDAK B
echo pemprosesan permintaan anda
ping localhost> nul
echo Untuk mengakhiri Crashing tekan CTRL + C
ping localhost> nul
cls
echo ------------------------------------------------- ---------------------
echo Sekarang Crashing Website ... TIDAK TINGGAL BOX INI !! PRESS CRTL + C TO END !!
echo ------------------------------------------------- ---------------------
ping% input% -t -l 1000

Langkah 4: Kata Laluan Dilindungi Kata Laluan

Prompt Perintah ini membuat pengguna mendaftar kemudian log masuk untuk mendapatkan arahan arahan

dalam jenis prompt perintah "merah", "hijau", atau "normal" tanpa sebutan dan ia mengubah warna


@echo off
: rumah
tajuk Log masuk ke CMD
warna 07
cls
echo.
echo Cmd Accounts
echo =============
echo.
echo [1] Log Masuk
echo [2] Daftar
echo [3] Keluar
echo.
set / p op =
jika% op% == 1 goto 1
jika% op% == 2 goto 2
jika% op% == 3 goto 3
ralat goto
: 2
cls
echo Sign Up
echo ======================================
echo.
set / p newname = "Masukkan nama pengguna baru:"
jika "% newname%" == "% newname%" nama input goto
: inputname
cd "% userprofile% \ documents"
jika ada "cmdacoBin" goto skip
jika tidak wujud "cmdacoBin" goto noskip
: noskip
md "cmdacoBin"
goto skip
: skip
cd "% userprofile% \ documents \ cmdacoBin"
jika ada "% newname% .bat" goto namexist
jika tidak wujud "% newname% .bat" goto skip2
: skip2
echo set realusername =% newname%> "% newname% .bat"
goto seterusnya
: seterusnya
echo.
set / p pswd = Masukkan Kata Laluan baru:
jika "% pswd%" == "% pswd%" inputpass goto
: inputpass
cd "% userprofile% \ documents \ cmdacoBin"
echo set password =% pswd% >> "% newname% .bat"
goto next1
: namexist
echo.
echo Nama pengguna yang dimasukkan sudah wujud.
echo Tekan sebarang kekunci untuk kembali. . .
jeda> nul
goto 2
: next1
cls
echo Cmd Accounts
echo ============
echo.
echo Akaun anda telah berjaya dicipta!
echo.
jeda
pulang ke rumah
: 1
warna 07
cls
echo Akaun Cmd Masuk
echo ================================
echo.
Set / p logname = Nama pengguna:
jika "% logname%" == "% logname%" goto 2.1
: 2.1
echo.
set / p logpass = "Kata Laluan:"
jika "% logpass%" == "% logpass%" log masuk goto
:log masuk
cd "% userprofile% \ documents \ cmdacoBin"
jika ada "% logname% .bat" panggilan goto
jika tidak wujud "% logname% .bat" goto errorlog
: panggilan
panggil "% logname% .bat"
jika "% password%" == "% logpass%" log masuk goto
glog errorlog
: errorlog
warna 0c
echo.
echo Username atau Kata Laluan tidak betul.
Akses echo dinafikan.
jeda> nul
pulang ke rumah
: logon
cls
Promosi Perintah echo
echo ==============
echo.
echo Berjaya masuk!
echo.
jeda
akaun goto
: akaun
cls
cd "% userprofile% \ documents \ cmdacoBin"
hubungi "% realusername% color.bat"
hubungi "% realusername% .bat"
warna% colorcode%
cls
echo.
echo ------------------------------------------------- ------------------------------
echo% realusername%
echo ------------------------------------------------- ------------------------------
@echo off
putus
Promosi Perintah Tajuk
warna 0a
cls

echo Type "home" bila-bila masa untuk pergi ke direktori profil pengguna semasa.
echo Type "desktop" bila-bila masa untuk pergi ke desktop pengguna semasa.
echo.
echo Type help untuk melihat senarai perintah biasa seperti cd, rd, md, del,
echo ren, menggantikan, menyalin, xcopy, bergerak, atribut, pokok, edit, dan cls.
echo Type [command] /? untuk maklumat terperinci.
echo.
jeda
cls

: cmd
Direktori echo:% CD%
set / P CMD = Arahan:
jika "% CMD%" == "cls" goto cls
jika "% CMD%" == "rumah" goto home2
jika "% CMD%" == "desktop" goto desktop
jika "% CMD%" == "merah" goto merah
jika "% CMD%" == "hijau" hijau goto
jika "% CMD%" == "normal" goto normal

% CMD%
cd C: \
goto cmd

: cls
cls
goto cmd

: home2
cd / d% USERPROFILE%
cls
goto cmd

: desktop
cd / d% SystemDrive% \ Users \% USERNAME% \ Desktop
cls
goto cmd

: merah
warna 0c
cls
goto cmd

: hijau
warna 0a
cls
goto cmd

: normal
warna 07
cls
goto cmd

Langkah 5: Utiliti Pembersihan PC

Batch ini adalah kegemaran saya dan ia akan

-Delete cookies internet
-Delete Files Temporary
-Defrag Disk
-Cleanup Disk

@echo off
tajuk Utiliti Pembersihan PC //www.youtube.com/user/techki-tv

: menu
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Utility Cleanup PC
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Pilih alat
echo =============
echo.
echo [1] Padam Cookie Internet
echo [2] Padam Temporary Internet Files
echo [3] Pembersihan Cakera
echo [4] Defragment Disk
echo [5] Keluar
echo.
set / p op = Jalankan:
jika% op% == 1 goto 1
jika% op% == 2 goto 2
jika% op% == 3 goto 3
jika% op% == 4 goto 4
jika% op% == 5 keluar goto
ralat goto
: 1
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Hapus Cookies Internet
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Memadam Cookies ...
ping localhost -n 3> nul
del / f / q "% userprofile% \ Cookies \ *. *"
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Hapus Cookies Internet
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Cookies dipadamkan.
echo.
echo Tekan sebarang kekunci untuk kembali ke menu. . .
jeda> nul
menu goto
: 2
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Padam Temporary Internet Files
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Memadam Fail Sementara ...
ping localhost -n 3> nul
del / f / q "% userprofile% \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ Temporary Internet Files \ *. *"
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Padam Temporary Internet Files
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Fail Internet Sementara dipadam.
echo.
echo Tekan sebarang kekunci untuk kembali ke menu. . .
jeda> nul
menu goto
: 3
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Disk Cleanup
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Disk Cleanup Running ...
ping localhost -n 3> nul
jika ada "C: \ WINDOWS \ temp" del / f / q "C: WINDOWS \ temp \ *. *"
jika ada "C: \ WINDOWS \ tmp" del / f / q "C: \ WINDOWS \ tmp \ *. *"
jika ada "C: \ tmp" del / f / q "C: \ tmp \ *. *"
jika ada "C: \ temp" del / f / q "C: \ temp \ *. *"
jika ada "% temp%" del / f / q "% temp% \ *. *"
jika ada "% tmp%" del / f / q "% tmp% \ *. *"
jika tidak ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. *" goto skip
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. zip" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. zip" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. exe" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. exe" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. gif" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. gif" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. jpg" del "C: \ WINDOWS \ Users \ * .jpg" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. png" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. png" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. bmp" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. bmp" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. avi" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. avi" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mpg" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mpg" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mpeg" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mpeg" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. ra" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. ra" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. ram" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. ram" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mp3" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mp3" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mov" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. mov" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. qt" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. qt" / f / q
jika ada "C: \ WINDOWS \ Users \ *. asf" del "C: \ WINDOWS \ Users \ *. asf" / f / q
: skip
jika tidak ada C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. * goto skippy / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. zip del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ * .zip / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. exe del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ * .exe / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. gif del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. gif / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ * .jpg del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ * .jpg / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. png del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. png / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. bmp del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. bmp / ​​f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. avi del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. avi / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. mpg del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. mpg / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. mpeg del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. mpeg / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. ra del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. ra / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. ram del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. ram / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. mp3 del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. mp3 / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. asf del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. asf / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. qt del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. qt / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ Users \ AppData \ Temp \ *. mov del C: \ WINDOWS \ Users \ Users \ *. mov / f / q
: skippy
jika ada "C: \ WINDOWS \ ff *. tmp" del C: \ WINDOWS \ ff *. tmp / f / q
jika ada C: \ WINDOWS \ ShellIconCache del / f / q "C: \ WINDOWS \ ShellI ~ 1 \ *. *"
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Disk Cleanup
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Disk Cleanup berjaya!
echo.
jeda
menu goto
: 4
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Disk Defragment
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Defragmenting hard disk ...
ping localhost -n 3> nul
defrag -c -v
cls
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo Disk Defragment
echo ------------------------------------------------- -------------------------------
echo.
echo Disk Defrag berjaya!
echo.
jeda
menu goto
: ralat
cls
Perintah echo tidak diiktiraf.
ping localhost -n 4> nul
menu goto
: keluar


echo Terima kasih kerana menggunakan Utiliti Pembersihan PC oleh Ryan
ping 127.0.0.1> nul
keluar

Langkah 6: BYE !!!


Terima kasih kerana melihat saya bertugas pertama dan lihat youtube saya

//www.youtube.com/techkitv

Artikel Berkaitan