Arduino Keypad Tutorial 4x4

Input pad kekunci menunjukkan kepada monitor bersiri dengan kod penuh keypad arduino uno dan 4x4 ...

Langkah 1: Menghubungkan Dengan Arduino

Menyambung pad kekunci dengan pin digital aruduino:

Pin pad kekunci menyambungkan ke Arduino Pin

1 D9

2 D8

3 D7

4 D6

5 D5

6 D4

7 D3

8 D2

Langkah 2: Kod

KOD :

#include

const byte numRows = 4

const byte numCols = 4;

keymap [numRows] [numCols] = {{'1', '2', '3', 'A'},

{'4', '5', '6', 'B'},

{'7', '8', '9', 'C'},

{'*', '0', '#', 'D'}};

rowPin byte [numRows] = {9, 8, 7, 6}; // Baris 0 hingga 3

colt byte [numCols] = {5, 4, 3, 2}; // Lajur 0 hingga 3

// memulakan satu contoh kelas pad kekunci

Papan kekunci myKeypad = Pad kekunci (makeKeymap (mainmap), rowPins, colPins, numRows, numCols);

void setup () {

Serial.begin (9600);

}

// Jika kekunci ditekan, kunci ini disimpan dalam pembolehubah 'tertarik' / // Jika kekunci tidak sama dengan 'NO_KEY', maka kunci ini dicetak // jika mengira = 17, maka dikira semula kepada 0 (ini bermaksud tiada kekunci ditekan semasa keseluruhan proses imbasan papan kekunci

kekosongan gelung () {

char keypressed = myKeypad.getKey ();

jika (tertipis! = NO_KEY)

{

Serial.print (keypressed);

}

}

Langkah 3:

di sini adalah pautan blogspot saya mempunyai beberapa rajah tambahan yang mungkin anda dapati ... link blogspot

Lampiran

  • keypad1.ino Muat turun

Langkah 4: Menambah Perpustakaan

Menambah perpustakaan:

Untuk menambah pustaka pergi ke Skeetches - >> Termasuk perpustakaan -> Taip nama "liber" nama tekan kemudian tekan install.Then upload lakaran ke arduino anda.
Berikut ialah beberapa pautan pilihan:

blog wordpress

Tempat blog

Artikel Berkaitan