Batch File Dragon Game

Bagaimana untuk membuat GAME DRAGON FILE BATCH

Saya MEMPUNYAI VERSI UPDATED PADA PERMAINAN INI:

//www.instructables.com/id/Batch-File-Dragon- ...

 1. Tekan Mula
 2. Taipkan notepad
 3. Dalam notepad Salin dan Tampal kod di bawah:
 4. Di bahagian atas kanan notepad klik Fail
 5. Kemudian klik Save As
 6. PENTING: Namakan fail DragonKill.bat
 7. Kemudian Klik menu lungsur di bawah yang menyatakan Dokumen Teks
 8. Tukar ke Semua Fail
 9. Klik simpan
 10. Kemudian pergi ke penjelajah windows anda (ikon folder fail) kemudian buka permainan!
 11. ENJOY =)
 @echo off: warna menu 0a cls echo DRAGON KILL echo Pilih nombor: echo 1. Mula echo permainan 2. Keluar set / p menu = jika '% menu%' == '1' (goto sets) jika '% menu% '==' 2 '(keluar) lain menu goto: set cls set / wang = 1000 set / kesihatan = 1000 set / a ramuan = 0 set / 25 set / a moneygain = 50 set / a level = 0 set / new =% dh% + 5: start cls echo Money:% money% echo Health:% health% echo Number of healing potions:% potions% echo Choose the nombor: echo 1. Teruskan usaha ke echo naga 2. Pergi ke Kedai echo 3. Pergi ke echo skrin Judul 4. Minum sembuh ramuan set / p pilih = jika '% pilih%' == '1' (cls echo JANGAN HOLD THE ENTER KEUTUS jeda goto fight) jika '% choose%' == '2' (goto store) jika '% choose%' == '3' (goto menu) if '% choose%' == '4' goto nextx) lain goto start: fight cls echo Health:% health% echo Dragon's Health:% new% echo You have encountered a pause dragon clech echo Press enter to hit the dragon set / p hit = set / new =% new% -% kerosakan% jika% baru% LSS 1 (kekalahan goto) cl echo Kesihatan : Kesihatan% echo Kesihatan Naga:% baru% echo Anda telah melanda naga echo Naga hilang% kerosakan% jeda kesihatan gema echo Naga telah memukul kamu! set / kesihatan =% kesihatan% -% dd% jika kesihatan% LSS 1 (goto dikalahkan) jeda cloto goto melawan: kekalahan cls set / dh =% dh% + 20 set / new =% dh% set / wang =% money% + 15 set / a level =% level% + 1 echo Anda mengalahkan naga dan memperoleh $ 15. echo Congratz pause goto start: defeated cls echo Sorry You died !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! echo RIP echo Anda telah membunuh% level% dragon pause goto menu: store cls echo Money:% money% echo Welcome to the store! echo Pilih: echo 1.Sword Upgrade $ 700 echo 2.Heal Potion $ 30 echo 3. Store Store Set / p again = if% again% == 1 (goto buysword) if% again% == 2 (goto buyheal) if% again % == 3 (goto start) lain goto store

: buysword cls set / money =% money% -700 if% money% LSS 0 (echo You can not buy that set / money =% money% + 700 pause goto store) +4 echo Anda telah menaikkan jeda pedang anda goto store): buyheal cls set / money =% money% -30 if% money% LSS 0 (echo You can not buy that set / money =% money% + 30 pause goto simpan) lain (tetapkan / ramuan =% potions% + 1 echo) Anda telah membeli satu sembuh sembuh sembuh kedai goto): nextx cls if% potions% == 0 (echo Sorry, you do not have any potions. (set / kesihatan =% kesihatan% + 15 set / a ramuan =% ramuan% -1 echo Anda telah menggunakan satu ramuan jeda start goto)

Artikel Berkaitan