Cara Lukis Struktur Lewis

Struktur Lewis adalah perwakilan struktur molekul di mana titik digunakan untuk menunjukkan kedudukan elektron di sekeliling atom.

Perkara yang anda perlukan:

-jadual berkala

-pen

-paper

Langkah 1: Cari Jumlah Jumlah Valence Elektron (rujuk kepada Arahan Di bawah Gambar)

Elektron valensi adalah elektron yang hidup dalam cangkang luar atom. Mereka adalah elektron yang membentuk ikatan kimia dan berinteraksi dengan alam sekitar.

Kita perlu mencari elektron valensi kerana mereka adalah jumlah titik yang akan kita ada dalam lukisan itu.

Untuk mencari jumlah bilangan elektron kekurangan:

a) Labelkan lajur menegak pada jadual berkala 1-18 (ini juga dikenali sebagai nombor kumpulan)

b) Cari elemen pada jadual berkala dan cari nombor terakhir nombor kumpulan itu. (rujuk gambar pertama)

c) Angka terakhir sepadan dengan bilangan elektron atom yang ada. (rujuk gambar pertama)

d) Ulangi langkah b dan c untuk setiap elemen anda

e) Bagi atom-atom yang muncul lebih dari satu kali, pastikan untuk membiak bilangan elektron dengan bilangan kali elemen muncul. (rujuk gambar kedua)

f) Tambah semua elektron valensi untuk setiap atom. (rujuk gambar ketiga)

Langkah 2: Meletakkan Elemen dalam Lukisan

a) Letakkan elemen dengan bilangan zarah paling sedikit di tengah lukisan anda.

Contohnya, O hanya mempunyai 1 zarah, jadi ia diletakkan di tengah.

b) Letakkan unsur-unsur yang anda mempunyai lebih banyak zarah, secara simetrik di sekitar elemen pusat anda.

Dalam contoh, H muncul dua kali sehingga ia diletakkan secara simetrik di sekitar O.

Langkah 3: Lukiskan Dua Elektron Antara Atom untuk Membentuk Bon Kimia

Bilangan elektron yang dikira dalam langkah 1 ialah jumlah titik yang anda akan ada dalam lukisan anda.

a) letakkan dua titik antara setiap unsur untuk menunjukkan ikatan yang membentuk di antara mereka (setiap ikatan menggunakan dua elektron atau "titik").

b) Kirakan bilangan titik yang anda gunakan dan tolakkannya dari jumlah yang dikira pada langkah pertama

8-4 = 4

c) Nombor baru ini akan memberi anda bilangan titik yang anda tinggalkan untuk melengkapkan lukisan anda.

kami mempunyai 4 titik lagi

Langkah 4: Gunakan Selebihnya Titik untuk Menamatkan Struktur Lewis Anda

Kami mempunyai 4 titik lagi untuk digunakan.

Terdapat dua peraturan untuk diikuti apabila meletakkan titik yang tinggal.

a) Pastikan setiap atom H sahaja sebagai dua titik di sekelilingnya.

b) Pastikan semua elemen lain mempunyai 8 titik di sekitarnya.

Letakkan titik berpasangan.

Dalam contoh (rujuk gambar)

H -> sudah mempunyai 2 titik.

O -> memerlukan 4 lagi titik, supaya mereka ditempatkan berpasangan di kedua-dua sisi O.

Langkah 5: Jika Anda Mempunyai Titik Kecil Daripada Diperlukan untuk Lengkap 8 Titik Sekitar Setiap Elemen Kemudian ....

Oleh kerana contoh sebelumnya tidak perlu berkongsi elektron, saya akan menggunakan molekul yang berbeza dalam contoh ini.

Jika anda menggunakan semua titik sebelum setiap elemen mempunyai 8 titik di sekelilingnya, maka anda mesti berkongsi beberapa titik.

Untuk berkongsi titik:

a) Lukis struktur lewis dengan mengulang langkah 1-4.

(rujuk gambar pertama)

b) cari elemen yang mempunyai lebih banyak titik daripada yang lain. Sekiranya terdapat beberapa elemen yang mempunyai lebih banyak titik daripada yang lain, maka hanya pilih satu secara rawak di antara elemen bertitik yang lebih tinggi.

(rujuk gambar kedua)

dalam contoh, oksigen di sebelah kiri mempunyai lebih banyak titik di sekelilingnya

c) Pindahkan titik terpilih untuk pergi di antara dua elemen sedemikian rupa sehingga setiap elemen masih mempunyai 8 titik di sekelilingnya.

(rujuk gambar ketiga)

Ia mungkin memerlukan beberapa percubaan dan kesilapan.

Tahniah, anda sudah selesai!

Artikel Berkaitan