Arahan Asas Microsoft Excel 2010 untuk Pemula

Matlamat arahan ini adalah untuk membiasakan pengguna dengan asas-asas Excel 2010. Kami menggunakan buku gred sebagai contoh untuk membantu pengguna memvisualisasikan bagaimana fungsi yang berbeza boleh digunakan. Tutorial ini akan meliputi kemasukan data, pemformatan, formula dan fungsi, dan graf.

Langkah 1: Kemasukan Data

Memasukkan data ke dalam spreadsheet Excel adalah proses 3 langkah mudah:

1.) Klik pada sel di mana anda ingin memasukkan data

2.) Taipkan data ke dalam sel

3.) Tekan kekunci ENTER pada papan kekunci atau gunakan tetikus untuk mengklik pada sel lain

Langkah 2: Mempercepat Kemasukan Data

Seperti yang dinyatakan sebelum ini dalam Langkah 3, menggunakan tetikus adalah satu pilihan apabila anda mahu menukar sel yang anda bekerjasama. Tetapi apabila berurusan dengan jumlah data yang lebih besar atau jika anda ingin menjadi cekap mungkin, secara manual menggunakan tetikus bukanlah pilihan terbaik. Dengan menggunakan papan kekunci akan membantu mempercepat proses kemasukan data:

1.) Tekan kekunci ENTER selepas memasukkan data anda untuk memindahkan serentetan sel aktif ke bawah ke sel seterusnya dalam lajur itu

2.) Tekan kekunci TAB selepas memasukkan data anda untuk menyerlahkan sel aktif secara automatik ke sel seterusnya dalam baris itu

3.) Tekan mana-mana empat kekunci anak panah untuk menggerakkan seretan sel aktif ke sel ke arah kekunci anak panah yang ditekan

4.) Tekan kekunci ESC untuk membatalkan kemasukan data semasa

Langkah 3: Contoh

Terdapat dua jenis utama data yang orang masuk ke Excel: Teks dan Nombor. Untuk beberapa amalan dengan memasukkan data, ikuti langkah berikut yang disenaraikan:

* Nota: Secara lalai, data teks akan selari kiri dalam sel dan data nombor akan diselaraskan dengan betul.

Senario: Katakan anda adalah seorang guru yang memerlukan cara yang berkesan untuk menganjurkan gred pelajar anda dalam pelbagai tugasan. Anda membuat keputusan menggunakan spreadsheet Excel untuk mencapai ini.

1.) Dalam sel A1-A16, masukkan teks berikut agar bermula di bahagian atas lajur, bergerak ke bawah: Pelajar, Heather A., ​​Ryan A., Jack C., Colleen D., Phil E., Sara F ., Tom G., Paulene G., Tim H., Dan I., Brian K., Forrest L., Morgan M., Danielle N., Beatrice S., dan Kelas Kelas

2.) Dalam sel B1-B16, masukkan teks dan nombor berikut supaya bermula dari bahagian atas lajur, bergerak ke bawah: Ujian 1, 81, 55, 35, 87, 76, 78, 90, 67, 70, 92, 84, 80, 72, 81, dan 55 .

3.) Dalam sel-sel C1-C16, masukkan teks dan nombor berikut agar bermula di bahagian atas lajur, bergerak ke bawah: Ujian 2, 88, 56, 48, 91, 78, 86, 91, 87, 76, 95, 87, 88, 74, 84, dan 58 .

4.) Dalam sel-sel D1-D16, masukkan teks dan nombor berikut agar bermula di bahagian atas lajur, bergerak ke bawah: Ujian 3, 93, 57, 55, 93, 80, 94, 97, 90, 79, 98, 92, 89, 77, 88, dan 61 .

5.) Dalam sel E1, masukkan Gred Akhir, dan dalam sel F1, masukkan Pass / Fail .
-Data untuk lajur E dan F akan dimasukkan kemudian dalam bahagian Rumus dan Fungsi.

* Nota: Jangan ragu untuk memasukkan beberapa data secara mendatar di sepanjang baris, bukannya secara menegak ke bawah lajur, untuk mendapatkan amalan dengan fungsi keyboard yang berlainan.

Sebaik sahaja semua data dimasukkan, hamparan anda sepadan dengan imej di atas.

Langkah 4: Memformat

Memformat Data

Terdapat banyak pilihan yang berbeza dalam Microsoft Excel untuk memformat nombor, teks, dan sel sendiri. Arahan ini akan meliputi beberapa pilihan pemformatan yang lebih asas dan digunakan secara meluas yang tersedia:

Menukar Font

Perintah fon akan membolehkan anda mengubah gaya, saiz, atau warna teks yang ingin anda ubah:

Gaya

1.) Pilih sel yang ingin anda ubah.
-Dalam kes ini, sila pilih semua data.

2.) Untuk menukar gaya font sel-sel serta tajuk baris dan lajur, klik pada tab PAGE LAYOUT di bahagian atas halaman

3.) Klik anak panah lungsur di sebelah perintah FONT di sudut kiri atas skrin

4.) Tatal ke atas pelbagai fon dan pilih " Office Classic 2-Arial-Arial "

* Nota: untuk menukar font HANYA sel-sel dan bukan tajuk baris dan lajur, lengkapkan arahan yang sama hanya diberikan, hanya di bawah tab HOME di bahagian atas halaman.

Saiz

1.) Pilih sel yang ingin anda ubah
-Dalam kes ini, sila pilih sel A1-F1 (Tajuk Kolum).

2.) Di bawah tab HOME di bahagian atas halaman, cari anak panah drop-down di sebelah perintah saiz fon

3.) Klik pada anak panah lungsur

4.) Tatal ke atas pelbagai saiz fon dan pilih saiz 12 .

Warna

1.) Pilih sel yang ingin anda ubah
Dalam kes ini, pilih sel A1-F1 lagi.

2.) Di bawah tab HOME di bahagian atas halaman, cari anak panah drop-down di sebelah perintah warna fon.

3.) Klik pada anak panah lungsur

4.) Tatal ke atas pelbagai warna fon dan klik pada warna yang dikehendaki

Langkah 5: Alignment Teks

Mendatar

1.) Pilih sel yang ingin anda ubah
Dalam kes ini, sila pilih semua sel.

2.) Di bawah tab HOME, anda boleh salah satu daripada tiga alignment horizontal
ALIGN TEXT LEFT : menyelaraskan teks di sebelah kiri sel
PUSAT : menjajarkan teks ke pusat sel
ALIGN TEXT RIGHT : sejajar teks di sebelah kanan sel

Menegak

1.) Pilih sel yang ingin anda ubah
Dalam kes ini, sila pilih semua sel.

2.) Di bawah tab HOME, pilih salah satu daripada tiga jajaran penjajaran menegak
TOP ALIGN : Align teks ke bahagian atas sel
MIDDLE ALIGN : Selaraskan teks ke tengah-tengah sel
BOTTOM ALIGN : Align teks ke bahagian bawah sel
Dalam contoh kami, kami menggunakan penjajaran Tengah untuk kedua-dua mendatar dan menegak.

Langkah 6: Nombor dan Tarikh

1.) Pilih sel yang ingin anda ubah

2.) Di bawah tab HOME, cari bahagian pemformatan berlabel NUMBERS

3.) Klik pada anak panah lungsur dan pilih format nombor yang anda mahu (contoh yang sering digunakan termasuk Mata Wang, Masa, Tarikh, Peratusan, Fraksi, dan sebagainya)

Langkah 7: Memasuki Jadual

Kembali ke contoh terdahulu kami dari arahan mengenai kemasukan data, ikuti langkah berikut untuk memformat data dan teks yang anda masukkan lagi:

1.) Gunakan tetikus anda untuk menyerlahkan semua sel yang mengandungi data teks atau nombor

2.) Klik pada tab INSERT di bahagian atas halaman dan pilih JADUAL

3.) Pastikan anda klik pada kotak (anda akan melihat tanda semak muncul) yang menyatakan bahawa jadual mempunyai tajuk

4.) Klik pada butang OK untuk menyelesaikan pemformatan

* Nota: Jangan ragu untuk juga memformat aspek lain dari hamparan anda dibahas di atas seperti gaya, saiz, dan warna font untuk menyesuaikan pilihan anda sendiri.

Langkah 8: Spreadsheet Anda Harus Sekarang Lihat Seperti Ini:

Langkah 9: Formula dan Fungsi

Sebaik sahaja anda mempunyai lajur nombor, terdapat beberapa pengiraan yang berbeza yang boleh anda lakukan dengan ini.

Purata dan Jumlah

1. Taip Kelas Purata dalam sel A17 dan ubah warna fon ke merah.

2. Pilih sel di mana anda mahu rata-rata muncul. Dalam kes ini, B17

3. Jenis = purata (

4. Klik dan seret ke atas sel-sel yang anda ingin ratakan. Dalam kes ini, B2-B16.

5. Perbatasan yang bergerak akan muncul di sekeliling semua sel yang akan diratakan. Apabila anda mempunyai sel yang betul dipilih, tekan ENTER .

6. Ulangi langkah 1-5 untuk lajur C dan D.

7. Tukar warna fon B17, C17, dan D17 ke merah untuk sepadan dengan A17.

* Nota: Jika anda ingin menambah jumlah baris atau lajur, anda boleh mengikuti langkah yang sama tetapi bukannya perkataan 'average' masukkan perkataan 'sum' jadi apabila anda memilih sel yang anda mahu jumlahnya masuk, anda akan menaip = jumlah (

Langkah 10: Nombor Penggenapan

Kini anda boleh kembali dan memformatkan sel-sel untuk menjadikannya mata wang atau mengikatnya ke 2 titik perpuluhan.

1. Klik kanan pada sel yang mempunyai purata di dalamnya, kerana purata biasanya mempunyai banyak titik perpuluhan.

2. Klik Sel Format ...

3. Di kotak kiri, pilih Nombor

4. Di sebelah kanan, pastikan kotak selepas Tempat Decimal: kata 2

Langkah 11: Formula Memperluas Baris / Lajur Berbilang

Untuk memperluaskan formula ke atas pelbagai sel, mula-mula taip formula dalam satu sel. Dalam kes ini, kita akan meletakkan purata dalam lajur E.

1. Dalam jenis E2 sel = purata (

2. Klik dan seret untuk memilih sel B2 C2 dan D2

3. Tekan ENTER

4. Rumusan ini perlu dilanjutkan sepanjang semua lajur E untuk memasukkan purata setiap pelajar dan purata kelas.

5. Pilih sel-sel E2-E17 dan format sel-sel supaya ia dibundarkan ke 2 tempat perpuluhan.

Langkah 12: Pada Titik Ini Jadual Anda Memadankan Gambar Di Bawah:

Langkah 13: Jika Formula

Sekarang kita akan menggunakan Excel untuk membantu menunjukkan kepada kita pelajar mana yang telah berlalu dan yang telah gagal.

1. Pilih sel F2

2. Type = if (E2 <60, "Fail", "Pass")

3. Tekan ENTER

4. Rumusan ini perlu dilanjutkan sepanjang ruangan F untuk menyelesaikan yang pelajar lulus atau gagal.

Langkah 14: Pemformatan Bersyarat

Kini kami akan menggunakan Pemformatan Bersyarat untuk menyerlahkan visual yang telah gagal.

1. Klik dan seret pada F2 sel sepanjang jalan ke sel F16

2. Pada tab HOME, klik pada Pemformatan Bersyarat > Aturan Sel Highlight > Teks yang Mengandungi ...

3. Kotak akan muncul, taip Fail dan pilih Isi Merah Light dengan Teks Merah Gelap

4. Tekan OK

5. Sekarang semua gred Fail hendaklah diserlahkan dengan warna merah.

Langkah 15: Berikut adalah Video untuk Membantu Dengan Apa-apa Soalan Mengenai Rumus:

Langkah 16: Spreadsheet Anda Harus Sekarang Lihat Seperti Ini:

Langkah 17: Graf: Scatterplot

Grafik Scatterplot

1. Serlahkan data dan tajuk yang diperlukan.
-Dalam kes ini, pilih lajur AE sehingga sel 16 dalam setiap. Pelajar, Ujian 1, Ujian 2, Ujian 3, dan Gred Akhir hendaklah diketengahkan.

2. Klik pada INSERT pada reben.

3. Pilih Scatter dari bahagian Carta.

4. Klik jenis scatterplot yang diperlukan

5. Setelah grafik scatterplot muncul, klik pada graf dan gerakkannya ke tempat yang dikehendaki pada spreadsheet.
Dalam kes ini, Scatterplot akan dipindahkan di bawah Jadual

Langkah 18: Graf: Grafik Jalur

Grafik Jalur

1. Serlahkan data dan tajuk yang diperlukan.
-Dalam kes ini, pilih lajur AD sehingga sel 16 di setiap. Data dari Ujian 1, Ujian 2, dan Ujian 3 untuk setiap pelajar hendaklah diketengahkan.

2. Klik pada INSERT pada reben.

3. Pilih Talian dari bahagian Carta.

4. Klik jenis graf garis yang diperlukan

5. Selepas graf garis muncul, klik pada graf dan gerakkannya ke tempat yang dikehendaki pada spreadsheet.
Dalam kes ini, graf garis akan dialihkan ke kanan graf scatterplot.

Langkah 19: Graf: Bar Bar

Grafik Bar

1. Serlahkan data dan tajuk yang diperlukan.
-Dalam kes ini, pilih B17-E17. Purata Kelas untuk Ujian 1, Ujian 2, Ujian 3 dan Gred Akhir harus diketengahkan.

2. Klik pada INSERT pada reben.

3. Pilih Bar dari bahagian Carta.

4. Klik jenis graf bar yang diperlukan

Langkah 20: Graf: Judul

Cara Tambah Judul:

1. Pilih graf dengan mengklik padanya.
Dalam kes ini, klik pada grafik scatterplot.

2. Bar Alat "Carta Alat" sepatutnya muncul di pusat bahagian atas skrin.

3. Klik pada tab Layout .

4. Klik pada kotak Tajuk Carta .

5. Pilih jenis gelaran yang diperlukan.
-Dalam kes ini, pilih Carta Di Atas

6. Kotak teks harus muncul di atas graf yang dipilih.

7. Isikan kotak teks dengan tajuk anda
-Dalam kes ini, taip Kelas Gred sebagai tajuk.

Langkah 21: Graf: Judul Axis

Tajuk Axis:

1. Klik pada kotak Judul Axis
Dalam kes ini, graf bar akan digunakan.
2. Pilih jenis gelaran yang diperlukan.
a. Tajuk Paksi Horisontal Utama adalah untuk paksi X
-Dalam kes ini, pilih Tajuk di bawah Paksi
b. Tajuk Paksi Menegak Utama adalah untuk paksi Y
Dalam kes ini, pilih Tajuk mendatar
3. Kotak teks hendaklah muncul bersebelahan dengan paksi Y atau X bagi graf yang dipilih

4. Isi kotak teks dengan tajuk anda
Dalam kes ini, tajuk untuk paksi X akan Gred, dan tajuk untuk paksi Y akan menjadi Kelas Kelas .

Langkah 22: Menukar X dan Y Axis

Apabila menggunakan Carta atau Graf dalam Excel, menukar paksi X dan Y secara drastik mengubah rupa grafik. Langkah-langkah berikut menerangkan cara menukar data:

1. Pilih graf yang ingin anda ubah.
Dalam kes ini, pilih graf bar.

2. Klik pada tab Design .

3. Dalam Reben, klik pada Tukar Baris / Lajur

4. Reka bentuk graf harus berubah, dan Nama Pelajar kini harus berada di paksi Y, dan Ujian 1, Ujian 2 dan Ujian 3 kini berada di sepanjang paksi X.

Langkah 23: Spreadsheet Lengkap Anda Perlu Padankan Gambar berikut:

Artikel Berkaitan