SISTEM IRIGASI SMART Menggunakan IoT # 'Dibina pada BOLT'

Sistem Pengawal Pintar adalah peranti berasaskan IoT yang mampu mengotomatisasi proses pengairan dengan menganalisis kelembapan tanah dan keadaan iklim (seperti hujan). Juga data sensor akan dipaparkan dalam bentuk grafik pada halaman awan BOLT. Untuk keterangan terperinci klik projek pada pautan Kertas Penyelidikan yang diberikan di bawah- //dx.doi.org/10.17577/IJERTV6IS060067

Dalam projek ini, kami akan mengarahkan mikrokontroler arduino / 328p melalui laman web untuk mengawal motor (iaitu untuk memulakan dan menghentikan motor) dan selebihnya proses pengairan keseluruhan akan dikawal secara automatik oleh arduino itu sendiri.

Pengguna hanya perlu lakukan ialah -Mulakan motor atau jika dia mahu ia boleh mematikan motor dengan hanya satu klik sahaja.

Sebaik sahaja pam Motor telah bermula - berikutan keadaan automatik akan berfungsi

1. Pengguna boleh mematikan motor jika dia mahu dengan klik pada laman web.

2. Pam motor secara automatik akan dihidupkan OFF apabila sensor kelembapan tanah telah mencapai nilai ambang yang diperlukan.

3. Sekiranya keadaan cuaca sedemikian rupa sehingga hujan bermula, maka pengawal mikro akan mematikan pam motor sehingga hujan. Dan setelah itu ia memeriksa sama ada sensor kelembapan tanah telah mencapai nilai ambang atau tidak. Jika ia melintasi nilai ambang maka pam motor akan tetap ditutup jika tidak, ia akan bermula sekali lagi secara automatik. Ini membantu dalam menjimatkan sumber air dan elektrik.

4.Jika sekiranya, apabila bekalan kuasa mendapat pemotongan dan motor akan dimatikan. Ia akan dimulakan semula secara automatik apabila terdapat bekalan kuasa yang tersedia, pengguna tidak perlu risau untuk memulakan semula pam motor secara manual.

5. Juga data pelbagai sensor seperti sensor kelembapan, sensor suhu, sensor kelembapan akan dipaparkan pada awan BOLT dalam bentuk grafik tetapi disebabkan oleh batasan BOLT saya hanya memaparkan satu data sensor (data sensor kelembapan).

Langkah 1: Gambarajah Rajah Projek

Lakukan sambungan sensor, BOLT dan relay seperti yang diberikan dalam gambar rajah. Saya telah menggunakan mikrokontroler 328p yang digunakan dalam ARDUINO. Jadi anda boleh menggunakan Arduino sebagai pengganti mikropenga 328P.

Langkah 2: Kod Arduino untuk Projek

Hardserial.ino adalah kod arduino yang terdiri daripada interfacing sensor yang berbeza dengan arduino dan interfacing Arduino dengan BOLT untuk menghantar data sensor pada halaman awan BOLT.

Lampiran

  • hardserial.ino Muat turun

Langkah 3: Pengekodkan Halaman HTML

Dalam langkah ini, kita akan kod halaman HTML di mana kita menghantar arahan kepada Arduino untuk mengawal motor (iaitu, untuk START dan STOP motor).

Lampiran

  • cloudcontrol.zip Muat turun

Langkah 4: Memuat naik JavaScript pada BOLT Awan

Tulis notepad kod JS berikut ++

setChartType ('lineGraph');
plotChart ('time_stamp', 'temp');

dan kemudian simpan dengan menggunakan sambungan fail .js. Ini sangat penting. Ini akan mengambil nilai sensor dan memuat naiknya dalam bentuk grafik pada awan BOLT.

Langkah 5: Konfigurasi pada Halaman Awan BOLT

Jika anda telah membeli peranti BOLT dan mendaftarkannya kemudian

1- membuka halaman awan bolt - klik pada pautan //cloud.boltiot.com

dan kemudian log masuk ke itu.

2- kemudian klik pada CONSOLE DEVELOPER -> Klik pada butang "+" untuk membuat produk baru di bahagian PRODUK.

3- Dalam bahagian PRODUK CREAT BARU -

Saya menulis sebarang nama untuk produk baru

ii- pilih mana-mana ikon

iii- Pilih UI sebagai default.html

4- klik pada PROGRAM BUAT

5- AFTER yang klik pada "YA" untuk membuat CONFIGURATION HARDWARE

6- Kemudian pilih GPIO dan nombor pin sebagai 1

7- Pilih pin sebagai "AO" [kita telah menyambung sensor kelembapan pada pin A0]

8- dan NAMA VARIABLE sebagai "temp" [kerana kita telah menulis temp sebagai pemboleh ubah dalam kod js {LANGKAH-4}]

9 - Terakhir muat naik fail JS dalam seksyen UPLOAD FILES dan dan tukar fail lalai, html dari fail js itu.

Langkah 6: Menyediakan Konfigurasi dan Visulatasi Data

1- Klik pada Tab PERANTI. ID Peranti anda akan disenaraikan. Sekarang, Di bawah tab produk, Pilih nama produk anda "Bolt IoT Product". Untuk contoh - temp. Sekarang, klik pada butang Konfigurasi Deploy.

2- Pergi ke halaman rumah dan klik pada unit BOLT. Ia akan mengalihkan kepada anda pada halaman baru di mana anda dapat melihat graf untuk kelembapan berkenaan dengan Masa.

Artikel Berkaitan