Sensor Suhu Dengan Arduino UNO

Ketahui cara membaca Suhu menggunakan sensor suhu LM35!

Siri LM35 adalah peranti suhu litar bersepadu yang ketepatan dengan voltan keluaran linear berkadaran dengan suhu Centigrade. Peranti LM35 mempunyai kelebihan berbanding sensor suhu linear yang dikalibrasi di Kelvin, kerana pengguna tidak dikehendaki untuk menolak voltan malar yang besar dari output untuk mendapatkan pendaratan Centigrade yang mudah.

Anda boleh menggunakan sensor ini untuk banyak projek, seperti pemantauan pencegahan kebakaran, peramalan cuaca, pemanasan yang terlalu panas dan banyak lagi.

Langkah 1: Membina Litar

Untuk membina litar kami dengan Arduino Uno, ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Sambungkan Arduino Uno GND ke LM35 GND
  2. Sambungkan Arduino 5V pin ke pin LM35 1
  3. Sambungkan Arduino Uno Analog Pin 1 ke LM35 pin OUT

Langkah 2: Program dan Baca Sensor

Muat turun dan buka kod sumber terlampir pada Arduino IDE.

Muat naik lakaran dan baca output sensor pada Monitor Serial

int pinTemp = A1; // Ini adalah data Output kami
void setup () {Serial.begin (9600); } void loop () {int temp = analogRead (pinTemp); // Baca pin analog temp = temp * 0.48828125; // Menukar output (mv) ke celcius Serial.print ("Suhu:"); Serial.print (temp); Serial.println ("C"); // cetak kelewatan status suhu (1000); }

Setelah dimuat naik, anda akan melihat status suhu seperti ini

 Suhu: 29C 
 Suhu: 28C 
 Suhu: 29C 
 Suhu: 27.8C 

Lampiran

  • LM35_Temperature_Sensor.ino Muat turun

Artikel Berkaitan